Oświadczenie do elektronicznej komunikacji z mieszkańcami

„Oświadczenie do elektronicznej komunikacji z mieszkańcami” to dokument, który mieszkańcy podpisują, aby wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji od zarządu Spółdzielni przez środki komunikacji elektronicznej, takie jak e-mail czy telefon. Umożliwia to szybkie przekazywanie ważnych wiadomości, ogłoszeń, czy dokumentacji, ulepszając komunikację między zarządem a mieszkańcami.