Oświadczenie o zmianie ilości osób w mieszkaniu oraz zużywanej wody

„Oświadczenie o zmianie ilości osób w mieszkaniu oraz zużywanej wody” to dokument, w którym mieszkańcy lokalu deklarują liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość. Ma on na celu zapewnienie zarządowi spółdzielni dokładnych danych na temat aktualnego użytkowania lokali, co jest istotne dla prawidłowego naliczania opłat za media, utrzymanie części wspólnych czy określania potrzeb związanych z infrastrukturą i bezpieczeństwem. Dokument ten pomaga również w organizacji usług i zapewnieniu odpowiednich warunków dla wszystkich mieszkańców.