Wniosek o ustanowienie odrębnej własności lokalu

„Wniosek o ustanowienie odrębnej własności lokalu” to dokument składany przez właściciela nieruchomości lub osoby uprawnione, mający na celu przekształcenie prawa własności części wspólnej budynku (np. mieszkania w bloku) w odrębną własność lokalu. Pozwala to na wyodrębnienie konkretnego lokalu z nieruchomości wspólnej, co jest niezbędne do jego sprzedaży, wynajmu czy zastawienia. Ustanowienie odrębnej własności jest kluczowe dla dokładnego określenia praw i obowiązków właścicieli poszczególnych lokali oraz zarządzających nieruchomością.