Do kiedy należy robić wpłaty czynszowe

Zgodnie z § 147 Statutu Spółdzielni opłaty czynszowe wnosi się do dnia 20 każdego miesiąca. Członkowie Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Spółdzielnię wnoszą opłaty do dnia 10 każdego miesiąca.

Zobacz więcej