Kiedy dokonywane jest rozliczenie wody

Zgodnie z „Regulaminem rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz dokonania rozliczenia tych kosztów z użytkownikami lokali”, odczyty wodomierzy dokonuje się na 31 maja i 31 grudnia każdego roku.

Zobacz więcej