Szanowni Państwo,


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO, informujemy osoby będące i niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują tytuły prawne do lokali lub roszczenie o ustanowienie prawa do lokalu bądź faktycznie użytkujące lokal mieszkalny, użytkowy lub garaż w nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Wrocławski Dom” we Wrocławiu, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wrocławski Dom” we Wrocławiu wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000122318, NIP 8961000063, z siedzibą 51-165 Wrocław ul. Grudziądzka 91A; tel. 71 325 26 95, e-mail: biuro@wroclawskidom.pl
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Katarzyna Radzińska, tel. 661 49 88 41,  e-mail: iod@wroclawskidom.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) i f) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. 
 4. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy. 
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich jeżeli jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i jego usprawiedliwionego prawnie interesu. 
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i jego usprawiedliwionego prawnie interesu zgodnie z realizacją celu i przedmiotem działalności do czasu jej ustania oraz dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 7. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. 
 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją celów i prowadzonym przez niego przedmiotem działalności. 
 10. Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
 11. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

Dla Państwa wygody Serwis www.wroclawskidom.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia, YouTube., Facebook, i inne.

Cookies zawierają jedynie bezimienne dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z serwisów. 

W ramach serwisu stosowane są dwa rodzaje cookies:

Serwis www.wroclawskidom.pl stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.:

Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. 

Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania cookies. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies w pozostałym zakresie. 

Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

Posiadając starsze wersje przeglądarki MS Internet Explorer w tym celu należy wybrać opcję „Narzędzia” / ”Opcje internetowe” / ”Prywatność” / ”Zaawansowane” / ”Zablokuj pliki cookie”. Posługując się przeglądarką internetową użytkownik może również kasować cookies zapisane już na Twoim urządzeniu. Korzystając ze wspomnianej przeglądarki internetowej należy wybrać opcję „Narzędzia” / ”Opcje internetowe” / ”Ogólne” / ”Usuń pliki Cookies”.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocławski Dom we Wrocławiu nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisów.