Przetarg na lokal mieszkalny

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wrocławski Dom” we Wrocławiu ogłasza ustny przetarg nieograniczony na  zawarcie umowy ustanowienia  odrębnej  własności i przeniesienia własności lokalu mieszkalnego   zlokalizowanego  we  Wrocławiu przy ul. Strachowickiej 18 m 23 o powierzchni użytkowej 43,70 m², składającego się z dwóch pokoi w tym jednego z aneksem kuchennym, łazienki z wc, przedpokoju oraz komórki piwnicznej o pow. 2,59 m. Lokal usytuowany jest na II piętrze.

Cena wywoławcza 378.000,00 zł.

Zawarcie umowy  przeniesienia własności lokalu wraz z udziałem w powierzchni wspólnej oraz w powierzchni gruntowej nastąpi aktem notarialnym.

W celu przystąpienia do przetargu należy wpłacić  wadium  w wysokości 20.000,00- zł  na konto Spółdzielni nr: 76 1020 5242 0000 2602 0018 1453, przy czym wpływ środków na konto Spółdzielni musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym termin przetargu. 

Termin przetargu ustala się na dzień  22.02.2024 r. o godz. 1200 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni  we Wrocławiu przy ul. Grudziądzkiej 91A.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr:  71 325 26 95.

Lokal można obejrzeć po ustaleniu terminu z przedstawicielem Spółdzielni – tel. 886 361 361.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu  bez podania przyczyny.

INFORMACJE  UZUPEŁNIAJĄCE:

  • warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie pisemnego oświadczenia o akceptacji bez zastrzeżeń warunków przetargu oraz wpłacenie wadium w kwocie 20.000,00zł na konto Spółdzielni,
  • ustala się kwotę jednorazowego postąpienia na 10.000,00 zł,
  • przetarg wygrywa osoba, która po 3-y krotnym ogłoszeniu  przez prowadzącego przetarg zaproponowanej kwoty przez oferenta, zaoferowała najwyższą cenę,
  • osoba wygrywająca przetarg obowiązana jest wpłacić cenę nabycia na konto Spółdzielni        pomniejszoną o wpłacone wadium,  najpóźniej w    terminie 14 dni od daty przeprowadzenia  przetargu pod rygorem unieważnienia przetargu i utraty wadium,
  • koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca,
  • w przypadku zgłoszenia się tylko jednego oferenta, przetarg uznaje się za ważny pod warunkiem zadeklarowania przez oferenta wpłacenia kwoty wywoławczej.