Przetarg nieograniczony na wykonanie  modernizacji wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wrocławski DOM” we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji ppoż. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jaracza 71-77 we Wrocławiu.

Termin realizacji robót: IV kwartał 2024 r.

Oferty należy składać w sekretariacie SM „Wrocławski DOM” przy ul. Grudziądzkiej 91A we Wrocławiu w terminie do dnia 21.05.2024 r. do godz. 14:00,  w zaklejonych kopertach z dopiskiem „przetarg na wykonanie modernizacji instalacji ppoż.”.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SM „Wrocławski DOM” w dniu 23.05.2024 r. o godz. 12:00.

Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni Mieszkaniowej: tel. 504-092-106, mail: rejon2@wroclawskidom.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do otrzymania drogą e-mail.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.