Regulamin Podziału Obowiązków Remontowych

„Regulamin Podziału Obowiązków Remontowych” to dokument określający zasady rozdzielenia odpowiedzialności za remonty i prace konserwacyjne między zarządcą nieruchomości a mieszkańcami lub właścicielami lokali. Wyjaśnia, jakie prace należą do obowiązków zarządu (np. remonty dachu, instalacji zewnętrznych) i jakie spoczywają na właścicielach lokali (np. remonty wewnątrz mieszkań). Celem regulaminu jest zapewnienie jasnych wytycznych co do podziału kosztów oraz organizacji prac remontowych, co przyczynia się do utrzymania dobrego stanu technicznego budynku i zwiększenia komfortu mieszkańców.