Wyciąg ze Statutu dotyczący Walnego Zgromadzenia Członków

Wyciąg ze Statutu dotyczący Walnego Zgromadzenia Członków zawiera zapisy z dnia 23.06.2022 r.