Wernisaż Ludmiły Gajczewskiej „Łużyce w wierszach i obrazach”

Wystawa popularyzująca historię, kulturę, tradycję i współczesność autochtonicznego słowiańskiego narodu Łużyczan – w Niemczech, ( w Kraju Związkowym Saksonii i w Kraju Związkowym Brandenburgii ) niestety, coraz mniejszego, by nie powiedzieć „powoli zapominanego” narodu. Ale On jest, istnieje i stara się kultywować swoje tradycje, nie zapominając o swej, pięknej historii. Podstawę ilustracji wykonanych w technice kolażu (collage) stanowią wybrane wiersze w języku polskim, górnołużyckim i dolnołużyckim z tomiku autorki pt.: „Z Łużyckiej Wyspy”, oraz niektóre przekłady autorki wystawy z tych języków. Na szczególną uwagę zasługuje fakt stworzenia graficznych „odpowiedników” treści zaprezentowanych wierszy, poezji zarówno oryginalnych twórców, artystów łużyckich (tłumaczenia autorki), jak i osobistych treści twórczyni wystawy. Motywy, ( jak wspomniano na wstępie ) kolejnej, autorskiej od wielu lat wystawy, są oczywiste: OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA tą piękną krainę z jej językiem, historią, po prostu z ludźmi, ich pamięcią o swych wielkich przodkach, artystach którzy niewątpliwie wywarli olbrzymi wpływ na kulturę obecnej Europy. Ta wystawa – prezentacja, to zaledwie drobny wkład w propagowanie i szerszą popularyzację tychże wartości.

Ludmiła Gajczewska – jest laureatką międzynarodowej nagrody Kapituły „POLCUL” nagrodzoną m.i.n. za wieloletnią działalność kulturotwórczą na rzecz narodu Łużyckiego i społeczności Łużyczan, a także wielu innych nagród oraz wyróżnień. Poetka, pisarka, tłumaczka, twórczyni grafik i metaforycznych kolaży, osoba pełna pasji, otwarta na świat sztuki – literatury i poezji. Prywatnie – córka ostatniego powojennego lektora języka górnołużyckiego we Wrocławiu, p.Gwido Wrzosińskiego i prezes Oddziału Dolnośląskiego Towarzystwa Polsko – Serbołużyckiego we Wrocławiu.

Wystawa czynna od 6. maja do 29. maja 2024 ( w godzinach działalności „Saloniku” ).