Spotkanie z historią

Marek Gadowicz – „Żołnierze drugiej konspiracji”